MULTIMEDIJA

Kvir kalendar 2017 – Za slobodu i ljubav!

Kvir kalendar 2017 – Za slobodu i ljubav!

Udruženje Okvir zajedno i TANKA / Tuzlanska alijansa nezavisnih kvir aktivistkinja su napravilei svoj prvi kvir kalendar 2017 / Za ljubav i slobodu! Kalendar je podržan od strane LUSH LOVE Fund-a. Ovim kalendarom želimo predstaviti razne identitete iz zajednice,...

Video poezija: To, autor M.H.

Video poezija: To, autor M.H.

TO Ako ikada postanem, tvoja pokazna zamjenica - TO i ako te ikada na moj spomen preplavi crvenilo, ako ikada tvoje gađenje utopi moje tijelo, pa postanem topovsko meso za masne ljude, ne zaboravi, da su renesasne slike i skupi klaviri, tek stvari kupljene novcem, i...