POEZIJA

295… / autor: Isić Liam

295… / autor: Isić Liam

20. novembar je Međunarodni dan sjećanja na žrtve transfobije. Ove godine je zabilježeno 295 slučajeva ubijenih trans* osoba, ali taj broj nikad nije konačan, niti će biti sve dok se aktivno ne uključimo u borbu protiv rodno motiviranog nasilja. 295 nije samo broj,...

read more
O poeziji i stvaranju: intervju sa Nerom i Ismirom

O poeziji i stvaranju: intervju sa Nerom i Ismirom

Prenosimo vam topli razgovor sa našim prijateljem i prijateljicom – Ismirom i Nerom, kojei su na večeri kvir poezije u Okviru  podijelilei sa svima svoje stihove. U intervju koji smo pripremili - čitajte o transformacijama naše autorke i autora kroz književnost, o...

read more
Video poezija: To, autor M.H.

Video poezija: To, autor M.H.

TO Ako ikada postanem, tvoja pokazna zamjenica - TO i ako te ikada na moj spomen preplavi crvenilo, ako ikada tvoje gađenje utopi moje tijelo, pa postanem topovsko meso za masne ljude, ne zaboravi, da su renesasne slike i skupi klaviri, tek stvari kupljene novcem, i...

read more
Motivacija…inspiracija!

Motivacija…inspiracija!

Čime da zabilježim mijene osim kamerom, govorom, trzajem koji ništa ne znači ovoj sobi koja me muči? Kako da me zapišu dok postajem? Čime da zabilježe mene osim kamenom, grčem, trenjem koje nešto znači ovoj osobi koju muče muci? Neću da me bilježe osmoslovno samo. Kad...

read more