O NAMA

Udruženje Okvir je LGBTIQA udruženje registrovano u junu 2011. godine u Sarajevu, BiH. Udruženje Okvir se zalaže za promociju i zaštitu kulture, identiteta i ljudskih prava lezbejki, gej, biseksualnih, trans*, interseks, kvir i aseksualnih osoba u BiH.

Misija Udruženja Okvir: Smatramo da su različitost, rodni identitet, seksualna orijentacija i spolni identitet osnovna ljudska prava LGBTIQA osoba. Naše političko djelovanje je zasnovano na građenju uzajamnih odnosa kroz ljubav, pravdu i solidarnost. Naše politke se grade kroz inkluzivnu kolektivnu participaciju, odgovornost i agenciju u stvaranju društva gdje svei možemo da izrazimo i uživamo svoje slobode bez straha od nasilja, diskriminacije i ugnjetavanja zasnovanih na identitetarnim partikularnostima spola, roda, rase, klase, etniciteta, starosne dobi i sposobnosti.

Ciljevi Udruženja Okvir:
-promocija i zaštita ljudskih prava, identiteta i kulture LGBTIQA osoba;
-povećavanje vidljivosti LGBTIQA zajednice i aktivizma u javnom prostoru;
-prevencija diskriminacije, fizičkog i psihološkog nasilja i stigmatizacije nad LGBTIQA osobama kroz edukaciju i izgradnju kapaciteta zajednice i pružanje pomoći i podrške u takvim slučajevima;
-umrežavanje LGBTIQA aktivista/kinja da bismo omogućili i ojačali uzajamnu podršku i solidarnost

Vizija Udruženja Okvir: Naša vizija je društvo u kojem svei imaju jednaka prava i prilike, društvo u kojem se promoviraju i njegujuju pravda i sloboda, ljubav, saosjećanje i poštovanje; dok se diskriminacija, isključivanje, brisanje i nasilje zasnovano na seksualnoj orijentaciji, rodu, rasi, klasi, etnicitetu, starosnoj dobi i sposobnosti kolektivno osuđuje i aktivno suzbija. Mi se borimo za društvo u kojem se afirmativne politike LGBTIQA prava, osnaživanja, kolektiviteta i ljudskog dostojanstva praktikuju kroz propitivanje postojećih društvenih normi, podsticanje na samo-određenje, uzajamnu solidarnost i vidljivost ljudskih prava, aktivizma, kulture i identiteta LGBTIQA osoba.

Ideja za osnivanjem organizacije koja se bavi pitanjima i potrebama lezbejki, gejeva, biseksualnih, transrodnih, interseks, kvir i aseksualnih osoba (LGBTIQA zajednice) i LGBTIQA kulture u BiH se izrodila iz potrebe za vidljivošću LGBTIQA zajednice i slobodnim javnim prostorom dostupnim za sve. Inspirisani aktivističkim radom i djelovanjem prvog LGBTIQA Udruženja Q koje je otvorilo put LGBTIQA aktivizmu u BiH, te vođeni ličnim pozadinama i iskustvima, odlučilei smo da pokrenemo Udruženje Okvir za sve LGBTIQA osobe u BiH.

Aktivisti i aktivistkinje Udruženja Okvir

Dosadašnji rad

Dosadašnji rad Udruženja Okvir je bio fokusiran na osnaživanje LGBTIQA zajednice u Bosni i Hercegovini kroz edukaciju, psihološku podršku, kulturu i umjetnost; kao i na izgradnju kapaciteta Udruženja Okvir.

Šta želimo?

Želimo da idemo u pravcu stvaranja javnog prostora za LGBTIQA osobe gdje bismo moglei da se slobodno izražavamo, te dopunjavamo kroz zajedničko stvaralaštvo, psihološko savjetovanje i aktivizam.

Kako?

Udruženje Okvir je otvoren prostor za sve i pripada svima. Naše političko djelovanje je zasnovano na građenju uzajamnih odnosa kroz ljubav, pravdu i solidarnost.

Pošalji prijedlog ili pitanje:

Naša struktura

Udruženje Okvir je registrovano kao nevladina organizacija na nivou Federacije BiH, iako djelujemo širom BiH. Udruženje Okvir ima svoj Statut, te sljedeća tijela: izvršnu predsjednicu, Skupštinu te predsjednika/cu Skupštine Udruženja Okvir.

Od početka našeg osnivanja do danas, struktura Udruženja Okvir je horizontalna, ne-hijerarhijska gdje se sve odgovornosti unutar Udruženje Okvir raspoređuju po (van)projektnim temama kao i afinitetima osoba unutar Udruženja Okvir. Struktura Udruženja Okvir se sastoji od radnog tima (core-team) kojeg čini uži krug osoba, šireg drugog kruga (osobe koje parcijalno preuzimaju implementaciju dijela aktivnosti), te trećeg kruga šire LGBTIQA zajednice. Udruženje Okvir ima svoj neformalni Upravni Odbor čiji članovi/ce doprinose radu i razvoju Udruženja Okvir kroz konstantnu podršku i savjetovanje.

Sve odluke Udruženja Okvir se donose zajednički unutar radnog tima, kao i uz konsultacije sa neformalnim Upravnim Odborom Udruženja Okvir.

Zahvalnica našim prijateljima/icama

Obzirom da je ključna tačka naše politike i djelovanja izgradnja prijateljstava, Udruženje Okvir daje veliku važnost saradnji sa drugim formalnim i neformalnim organizacijama i grupama iz zemlje i iz regiona. Cilj te saradnje je međusobno uvezivanje i stvaranje mreže saradnika/ca i podrške, jačanje kapaciteta LGBTIQA zajednice, promocija aktivnosti Udruženja Okvir i aktivnosti drugih sestrinskih organizacija. Želimo da se zahvalimo našim prijateljicama i prijateljima na ukazanoj podršci i povjerenju, kao i na njihovom radu sa nama na jačanju kapaciteta, edukaciji, savjetovanju i inspiraciji.

Želimo da se zahvalimo sljedećim organizacijama sa kojima smo ostvarilei saradnju:

1. Udruženje Q www.queer.ba

2. Organizacija One World See http://oneworldsee.org/

3. Centar za Kvir Studije Beograd http://www.cks.org.rs/

4. Oštra Nula http://www.ostranula.com/node

5. Fondacija Cure http://www.fondacijacure.org/index.php

6. Udruženje Građana “Zašto ne” http://www.zastone.ba/

7. Akcija Građana http://www.akcijagradjana.org/

8. Pauza http://www.pauza.ba/

9. Portal www.diskriminacija.ba

10. Mediacentar Sarajevo

11. Transaid Hrvatska http://www.transaid.hr/

12. LGBT United Macedonia http://www.lgbtmacedonia.org/

13. HOME http://homehealingbonds.wordpress.com/

14. Zagreb Pride http://www.zagreb-pride.net/web/

Share This