MULTIMEDIJA

Digitalna priča: Moja transformacija kroz srednju školu

Digitalna priča: Moja transformacija kroz srednju školu

Radionice digitalnih priča: "Sloboda na moj način" Naziv priče: Sloboda, ovdje i sada // Autor/ica: Zlatan Udruženje Okvir, BiH CC Licensa: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0)U okviru projekta Coming Out 2016 održalei smo četverodnevne...

Digitalna priča: Breskve

Digitalna priča: Breskve

Radionice digitalnih priča: "Sloboda na moj način" Naziv priče: Breskve // Autor/ica: Kockica Udruženje Okvir, BiH CC Licensa: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0)U okviru projekta Coming Out 2016 održalei smo četverodnevne radionice...

Digitalna priča: Sigurna zona

Digitalna priča: Sigurna zona

Radionice digitalnih priča: "Sloboda na moj način" Naziv priče: Sigurna zona // Autor: Andrija Udruženje Okvir, BiH CC Licensa: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0)U okviru projekta Coming Out 2016 održalei smo četverodnevne radionice...

Digitalna priča: Leptiri

Digitalna priča: Leptiri

Radionice digitalnih priča: "Sloboda na moj način" Naziv priče: Leptiri // Autorica: Xenya Chameleonowich Udruženje Okvir, BiH CC Licensa: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0)U okviru projekta Coming Out 2016 održalei smo četverodnevne...

Digitalna priča: Moj rod je moja sloboda

Digitalna priča: Moj rod je moja sloboda

Radionice digitalnih priča: "Sloboda na moj način" Naziv priče: Moj rod je moja sloboda // Autor/ica: Arman Udruženje Okvir, BiH CC Licensa: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0)U okviru projekta Coming Out 2016 održalei smo četverodnevne...

Digitalna priča: Volim te, volim te, volim te!

Digitalna priča: Volim te, volim te, volim te!

Radionice digitalnih priča: "Sloboda na moj način" Naziv priče: Volim te, volim te, volim te! // Autor: Azur Udruženje Okvir, BiH CC Licensa: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0)U okviru projekta Coming Out 2016 održalei smo četverodnevne...

Digitalna priča: Tempus fugit

Digitalna priča: Tempus fugit

Radionice digitalnih priča: "Sloboda na moj način" Naziv priče: Tempus fugit // Autorica: Tyresia Udruženje Okvir, BiH CC Licensa: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0)U okviru projekta Coming Out 2016 održalei smo četverodnevne radionice...

Digitalna priča: Sloboda, ovdje i sada

Digitalna priča: Sloboda, ovdje i sada

Radionice digitalnih priča: "Sloboda na moj način" Naziv priče: Sloboda, ovdje i sada // Autor: Amer Udruženje Okvir, BiH CC Licensa: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0)U okviru projekta Coming Out 2016 održalei smo četverodnevne...

Crveni vez

Crveni vez

Film bilježi svjedočanstva i iskustva LGBTIQA osoba/aktivista/kinja koji/e su djelovali/e od 1990-ih do ranih 2000-ih u ženskom mirovnom i antimilitarističkom pokretu i kroz LGBTIQA aktivizam. Crveni vez |  Red Embroidery | Dokumentarni film pri inicijativi Kvir arhiv...

The restofus // Mi, ostalei // Alma Selimović

The restofus // Mi, ostalei // Alma Selimović

Udruženje Okvir je zajedno s umjetnicom Almom Selimović u srijedu 5.7.2017. u prostorijama Art Kino Kriterion organizovalo javnu izložbu pod nazivom The restofus // Mi, Ostalei. Izložba je prvi dio rezultata dvomjesečnog rada i razmjene sa trans, kvir i rodno...