MULTIMEDIJA

Crveni vez

Crveni vez

Film bilježi svjedočanstva i iskustva LGBTIQA osoba/aktivista/kinja koji/e su djelovali/e od 1990-ih do ranih 2000-ih u ženskom mirovnom i antimilitarističkom pokretu i kroz LGBTIQA aktivizam. Crveni vez |  Red Embroidery | Dokumentarni film pri inicijativi Kvir arhiv...

The restofus // Mi, ostalei // Alma Selimović

The restofus // Mi, ostalei // Alma Selimović

Udruženje Okvir je zajedno s umjetnicom Almom Selimović u srijedu 5.7.2017. u prostorijama Art Kino Kriterion organizovalo javnu izložbu pod nazivom The restofus // Mi, Ostalei. Izložba je prvi dio rezultata dvomjesečnog rada i razmjene sa trans, kvir i rodno...

Kvir kalendar 2017 – Za slobodu i ljubav!

Kvir kalendar 2017 – Za slobodu i ljubav!

Udruženje Okvir zajedno i TANKA / Tuzlanska alijansa nezavisnih kvir aktivistkinja su napravilei svoj prvi kvir kalendar 2017 / Za ljubav i slobodu! Kalendar je podržan od strane LUSH LOVE Fund-a. Ovim kalendarom želimo predstaviti razne identitete iz zajednice,...

Video poezija: To, autor M.H.

Video poezija: To, autor M.H.

TO Ako ikada postanem, tvoja pokazna zamjenica - TO i ako te ikada na moj spomen preplavi crvenilo, ako ikada tvoje gađenje utopi moje tijelo, pa postanem topovsko meso za masne ljude, ne zaboravi, da su renesasne slike i skupi klaviri, tek stvari kupljene novcem, i...