Participate 2015

Participate 2015

U okviru projekta Participate 2015, Fondacija OneWorldSEE je omogućila osam LGBTIQA aktivista/kinja širom bivše Jugoslavije da naprave digitalne priče kroz koje nam govore o svojim ličnim i političkim iskustvima. Digitalne priče su inovativan i multimedijalan način korištenja tehnologije gdje osoba u potpunosti kreira svoju priču. Udruženje Okvir je napravilo dva participatorna videa ‘’Queer Re:act’’ o kvir aktivizmu u BiH i ‘’S ljubavlju, vaša djeca’’ o odnosu LGBTIQA osoba sa roditeljima/kama da bi se povećala vidljivost LGBTIQA prava, osoba, kulture i identiteta u BiH.

Učestvovanje u Participate 2015 projektu uz podršku OneWorldSEE Fondacije nam je omogućilo da se izrazimo na kreativan način kroz digitalne priče i pravljenje participatornog videa. Kreiranje digitalnih priča je uzbudljiv način izražavanja gdje svaka osoba može podijeliti svoju ličnu priču kroz kombinovanje elemenata fotografije, crteža, filma, muzike i kreativnog pisanja. Uz podršku OneWorldSEE smo naučilei nove tehničke vještine u raznim programima za editovanje materijala te odlučilei da ih koristimo za vidljivost LGBTIQA zajednice i dizanje svjesnosti o LGBTIQA aktivizmu.

Drugi video, ”S ljubavlju, vaša djeca” prikazuje lične priče pet LGBTIQA osoba o građenju odnosa sa njihovim roditeljima/kama i starateljima/kama u Bosni i Hercegovini. Ovaj kratki dokumentarac istražuje narative pokvirivanja granica biološke i izabrane porodice kroz prizmu iskustva bezuslovne ljubavi, ormara, razumjevanja, podrške, hrabrosti, odbijanja, brisanja i migracije LGBTIQA osoba. Ove lične priče su poziv svakoj osobi, roditelju/ki, staratelju/ki i djetetu da promisli lične/političke načine građenja naših veza i zajednica unutar patrijarhalnog društva Bosne i Hercegovine. Kratki participatorni video ”S ljubavlju, vaša djeca” je uvršten u zvaničnu selekciju Međunarodnog festivala kvir filma Merlinka 2014.

Beautiful, Beautiful

Dragana je mlada aktivistkinja konstantno u pokretu. Ona priča o pletenju koje je ujedinilo sa drugima, uključujući i lezbejske aktivistkinje. Dragana se prisjeća kolektivne akcije yarn-bombinga gdje su postavljalei ispletene šalove duginih boja po drveću da bi obilježilei 17. maj – Međunarodni dan borbe protiv LGBT-fobije. Napori aktivista i aktivistkinja su se isplatili kada vide kako je taj čin i dugino drvo donio radost, nadu i osjećaj prihvatanja kod osobe u prolazu. 

Moja izabrana porodica

Danijel je izgubio povezanost sa majkom kada joj je rekao da je gej. Danas je Danijel aktivista u Queer Montenegro organizaciji, i trenutno radi na organizovanju prvog Prajda u Crnoj Gori (27 oktobar). Priča o hrabrosti i snazi koju mu je njegova LTGB porodica dala. 

Always look on the bright side of life

Danilo je aktivista udruženja Okvir, jedne od nekoliko LGBTIQ+ organizacija u BiH koje imaju aktivan i inkluzivan pristup u borbi protiv LGBT fobije. U svojoj digitalnoj priči, Danilo se prisjeća svoje prekretnice u životu na putovanju ličnog razvoja kroz coming out i postajanje LGBT aktivistom. Priča o tome kako je njegova nova porodica podstakla želju u njemu da podržava druge. Priča o novo-spoznanim osjećajima da ga trebaju, cijene i poštuju, kao i osjećaju pripadanja.

Proces pravljenja participatornih videa ”Queer Re:act” i ”S ljubavlju, vaša djeca”

Uz podršku OneWorldSEE smo prošlei kratki trening o osnovnim vještinama snimanja kamerom kao i o editovanju audio i video materijala. Zajedno smo napravilei plan na osnovu položaja LGBTIQA osoba u BiH te odlučilei na koja pitanja želimo da se fokusiramo. Proces snimanja intervjua, kadrova, pokrivalica i post-produkcije je bio interaktivan te je u proceu učestvovalo više od 20 LGBTIQ+ osoba širom BiH. Nakon što smo napravili dva kratka filma, organizovalei smo promociju i premijerno gledanje filmova da bismo ih podijelilei sa svojim prijateljima i prijateljicama.