SOS linija i treninzi psihološke podrške za LBTQ žene – Žene koje rade sa ženama

Jednogodišnji projekat Udruženja Okvir podržan od strane Fondacije Kvinna till Kvinna

Projekat je nastao iz potrebe za edukacijom, osnaživanjem, psihološkom podrškom, povezivanjem i prihvatanjem razlika među ženama u BiH – kako reče Odri Lord: ”Nisu razlike te koje nas parališu, već tišina.”

O projektu

U partnerstvu sa Fondacijom Kvinna till Kvinna, Udruženje Okvir je u septembru 2013. godine započelo implementaciju jednogodišnjeg projekta SOS linija i treninzi psihološke podrške za LBTQ žene. Vođeni zvaničnim podacima da na institucionalnom i NVO nivou ne postoji pružanje usluga psihološke podrške i savjetovanja LBTQ ženama u BiH, odlučilei smo da organizujemo tri edukativna treninga u prostorijama Udruženja Okvir za osobe koje rade na SOS telefonima, psihološkinje, psihoterapeutkinje i aktivistkinje širom BiH.

Cilj treninga je uspostavljanje psihološke podrške lezbejkama, biseksualnim, transrodnim i kvir ženama i osobama u BiH. Pored treninga smo organizovalei savjetovanje učesnica sa trenericama, kao i napravilei DVD sa osnovnim materijalima psihološke podrške i psihološkog rada.

Mnogo smo ponosnei da smo uspjelei povezati aktivistkinje, LBTQ osobe i psihologinje širom BiH, te da su učesnice sva tri treninga stekle osnovne psihološke vještine savjetovanja pri radu na sebi i sa drugim osobama.

Prvi trening: ‘’Uvod u psihologiju: post-trauma i rehabilitacija’’

…je vodila fasilitatorka i psihologinja Yana Knopova. Trening je održan u novembru 2013. godine sa trajanjem od pet dana gdje smo prošlei osnove o traumi i post-traumi kao i vještine transformacije krize. Mnogo pažnje je bilo posvećeno psihološkim uzrocima LGBTIQA-fobije, kao i psihološkoj strukturi ormara u različitim aspektima života kao i uticaju roditelja/ki u ormaru na djecu.

Drugi trening: ‘’Uvod u feminističko savjetovanje u radu sa LBTQ ženama – Podsticanje snage jedne drugih’’

…su vodile dugogodišnje aktivistkinje Lepa Mlađenović i Tijana Popivoda. Održan u aprilu 2014. godine, ovaj dvodnevni trening je imao za cilj zajedničko savladavanje teorijskog uvoda u feminističko savjetovanje: ciljeve, vrijednosti, principe i tehnike rada.

Treći trening ‘’Promjena iz svjesnosti: izazovi i feministički principi u primjeni psihološkog rada’’

…u trajanju od šest dana u junu 2014. godine, je vodila fasilitatorka i psihologinja Yana Knopova. Teme treninga su bile: potencijal, mogućnosti i ograničenja unutar društvenih promjena, grupna dinamika u kontekstu psiholoških procesa, identifikovanje ličnog i kolektivnog burn-outa i načini prevencije.

Najveći izazov ovog projekta je bio okupiti psihologinje, aktivistkinje koje rade sa ženama i LBTQ osobe da bismo razgovaralei o svojim potrebama, vidljivosti, pristupu psihologinja prema LGBTIQA osobama, kao i pronaći zajedničke načine djelovanja.