KVIR MANIFEST 2017

KVIR MANIFEST 2017

KVIR MANIFEST 2017

ZA LJUBAV I SLOBODU!

MI, lezbejke, gejevi, biseksualne,trans* i rodno varijantne osobe, interseksualne, aseksualne i kvir osobe širom BiH postojimo, djelujemo, stvaramo i volimo se svaki dan! Mi se ne borimo samo za svoja prava - mi se borimo za prava svih ugnjetavanih i potlačenih: za slobodu, ljubav i sigurnost! Niko nije slobodan dok svei nismo slobodnei!

MI, sve kvir osobe, feministkinje i feministi, antifašistkinje i antifašisti, se borimo za sigurnost i dostojanstvo svakog živog bića bez straha od nasilja i eksploatacije na osnovu roda, spola, seksualne orijentacije, ekonomskog statusa, boje kože, vjeroispovijesti, državljanstva i sposobnosti.

Mi smo zauvijek u prvim redovima protiv svih ratova, bodljikavih žica i granica jer znamo sta znači preživjeti rat, izgon, siromaštvo i glad. Mi želimo zajednicu, roditelje, braću i sestre koji podržavaju naše pravo na različitost. Mi želimo punu autonomiju da samei donosimo sve odluke o svom tijelu, rodu, seksualnosti i reproduktivnom zdravlju.

Mi želimo siguran on-line i javni prostor, ulice, pozorišta, galerije, trgove, fabrike, kvalitetne škole i efikasne bolnice - koje nam svima pripadaju. Mi smo narod ujedinjen u različitosti - mi odbijamo etno-nacionalističku, stranačku, korumpiranu i ratno-profitersku vlast koja manipuliše našu različitost da bi nas podjelila, eksploatisala i razjedinila.

Mi gradimo zajedništvo i mrežu podrške kroz drugarstvo, sestrinstvo, solidarnost, odgovornost, inspiraciju, pravdu i ljubav prema životinjama i prirodi. Naša tijela, rodovi, seksualnost, sposobnosti i naši životi su različiti i šareni - mi živimo, branimo, plešemo i slavimo svoju različitost svaki dan!

Mi dajemo počast kvir osobama, feministkinjama i feministima, pionirkama i pionirima kojei su postavilei temelje i etiku kvir borbe i omogućilei i naše djelovanje danas. Zahvalnei smo im za svu predanost, vjeru i borbu. Nas ne mogu brisati koliko snažno i istrajno mi umijemo pisati svoju historiju. Nas ne mogu mrziti koliko se mi možemo voljeti. Naša ljubav, drugarstvo i borba prevazilaze sve podjele u  BiH i dalje. Naš otpor je ljubav!

Ove, 2017 godine, pozivamo sve na početak, nastavak i mogućnost otpora i drugarstva kroz kreativno stvaranje i političko djelovanje za jednakost i nadu svih nas koje smo ujedinjenei kroz ljubav, solidarnost i odgovornost.

Za slobodu, ljubav i zajedništvo!

OKVIR & TANKA

QUEER MANIFEST 2017

FOR LOVE AND FREEDOM!

WE, lesbian, gay, bisexual, trans* and gender variant, intersexual, asexual and queer persons across BiH – we exist, act, create and love each other every day. We don’t fight only for our rights – we fight for the rights of all oppressed: for freedom, love and security. No one is free – until we are all free!

WE, queer persons, feminists, anti-fascists, fight for safety and dignity of every living being, free of fear, violence and exploitation based on gender, sex, sexual orientation, class, skin color, religion, citizenship and ability.

We stand forever on the front lines against all wars, barb wires and borders because we know what it means to survive war, exile, poverty and hunger. We want a community, parents, brothers and sisters who support our right to diversity. We want total autonomy in making decisions regarding our bodies, genders, sexualities and reproductive health.

We want safe online and public space, streets, theatres, galleries, squares, factories, good schools and efficient hospitals that belong to us. We are the people united in our diversities – we refuse ethno-nationalist, party-based, corrupted government of war profiteers who manipulate our diversity as to divide, exploit and disunify us.

We build communities and networks of support through comradeship, sisterhood, solidarity, responsibility, inspiration, justice and love for animals and nature. Our bodies, genders, sexualities, abilities, our lives are diverse and colorful – we live, defend, dance and celebrate our diversity every day.

We pay respect to all queers, feminists and pioneers in BiH who have laid the foundations and ethics of queer struggle and who enable our work today. We are thankful for their dedication, faith and struggle. We cannot be erased to the extent of our stamina and devotion in writing our her-histories. We cannot be hated to the extent of our love for each other. Our love, friendship and struggle overcome all divisions in BiH and beyond. Our resistance is love!

This year of 2017, we invite everyone for a beginning, continuation and possibility of resistance and friendship through creative work and political action towards equality and hope of us all united in love, solidarity and responsibility.

For love, freedom and unity!

OKVIR & TANKA

Kvir kalendar 2017 – Za slobodu i ljubav!

Kvir kalendar 2017 – Za slobodu i ljubav!

Kvir kalendar 2017 – Za slobodu i ljubav!

Udruženje Okvir zajedno i TANKA / Tuzlanska alijansa nezavisnih kvir aktivistkinja su napravilei svoj prvi kvir kalendar 2017 / Za ljubav i slobodu! Kalendar je podržan od strane LUSH LOVE Fund-a. Ovim kalendarom želimo predstaviti razne identitete iz zajednice, doprinijeti i predstaviti naš rad u polju kvir kulture, te promovisati kvir feminističke poruke, dizajn odjeće i direktno uključivanje LGBT*IQA zajednice u proces, kroz fotografiju i video produkciju. Fotografije i video produkciju je radio Damir Prljača, a dizajn odjeće kvir aktivistička grupa TANKA  sa odlicnim feministickim porukama koje su dale jos jedan pecat posebnosti kalendaru. KONCEPT design grupa je osmislila grafičko rjesenje i vizuelni identitet kalendara. Prva promocija kalendara se održala 28.11.2016. godine u prostorijama Art kina Kriterion u Sarajevu, a druga promocija je održana u Banja Luci 27.12.2016. godine. Promocije su bile multimedijalne,te je predstavljena izložba fotografija koje su nastale kroz fotošuting za kalendar, kao i video editorijal koji prikazuje kako je sve izgledalo u procesu izrade. U sklopu promocije održan je i drag performans dreg kraljica Xenye Chameleonowich, Hurem i Geishe, a cijeli event je popraćen muzikom Erocki program. Ove, 2017 godine, kao TANKA i Okvir pozivamo sve na početak, nastavak i mogućnost otpora i drugarstva kroz kreativno stvaranje i političko djelovanje za jednakost i nadu svih nas koje smo ujedinjenei kroz ljubav, solidarnost i odgovornost.

  • Umjetnost
  • Kvir kultura
  • Dizajn
  • Video produkcija

Poziv za učešće: Fotošuting Kvir kalendara

Poziv za učešće: Fotošuting Kvir kalendara

Poziv za učešće: Fotošuting Kvir kalendara

Poziv za učešće: Fotošuting Kvir kalendara

Sarajevo, 01.10.-02.10.2016.

Drago nam je obavijestiti vas da Udruženje Okvir zajedno sa Tuzlanskom alijansom nezavisnih kvir aktivistkinja – TANKA počinje raditi na našem prvom kvir kalendaru: Kvir kalendar 2017 – Za ljubav i slobodu! Kroz naše međusobne talente u poljima fotografije, grafičkog dizajna i dizajna odjeće – želimo učiniti vidljivim kvir kulturu i umjetnost u BiH. Proces stvaranja kalendara pored idejnog rješenja, uvrštavanja bitnih kvir datuma i raznih poruka podrazumjeva i fotošuting koji zajedno sa LGBT*IQA osobama na kreativan način i uzajamnu razmjenu želimo predstaviti, te omogučiti dostupnim, cijeloj zajednici i bh društvu. Fotošuting, uz vizualnu podršku Damira Prljače, ogleda se u promoviranju kvir feminističkih poruka, dizajna odjeće i direktnog uključivanja LGBT*IQA zajednice u proces, kroz fotografiju i video produkciju.

Pored pobrojanih aktivnosti bit će organizovana 2 javna događaja u okviru kojih će biti izložba fotografija, multimedijalni performans kao i distribucija kalendara. Ideja je da se povežemo, učinimo vidljivim naš kreativni i aktivistički rad, te da označimo i bilježimo polje mogućnosti, međusobne inspiracije i zajedničkog stvaranja.

Sa zadovoljstvom vas pozivamo da se prijavite i učestvujete u stvaranju našeg zajedničkog kvir kalendara. Ideja iza poziva jeste da se prijave osobe koje se žele fotkati/biti modeli na fotkama koje će poslije biti uvrštene u kalendar. Odjeću koju modeli budu nosili dizajnira TANKA, te je odjeća obiježena kvir porukama. Više informacija o radu TANKA-e možete naći na slijedećim linkovima: https://www.facebook.com/aTkivizam/; https://www.instagram.com/ultra.tanka/.

Važno je napomenuti da će kalendar biti javno promoviram i distribuiran širom BiH, te ćemo isti dijeliti LGBT*IQA osobama širom BiH, drugovima i drugaricama, aktivistickim grupama i sl. Fotošuting će trajati dva (2) dana, od 01.10. do 02.10. 2016. godine. Prijava na fotošuting je obavezna. Prijavnice možete pronaći OVDJE, te iste pošaljite na: info.okvir@gmail.com. Naknadno ćemo vas obavijestiti o tačnoj lokaciji snimanja za kalendar.

INFO: Broj učesnika/ca je ograničen. Iz tog razloga vas pozivamo da nam što ranije pošaljete vaše prijave na  info.okvir@gmail.com  najkasnije do 20. 09. 2016. godine. Za više informacija nas možete kontaktirati na navedeni mail. Putni troškovi, smještaj i hrana će biti pokriveni  za sve učesnike/ce iz BiH.

Mnogo nam je drago što je važnost realizacije ove ideje prepoznata i podržana od strane LUSH – LOVE funda, te se mnogo radujemo procesu izrade kalendara.

Intervju: SESTRE

Intervju: SESTRE

Intervju: SESTRE

Okvir: Možemo li Sestre nazvati kvir-elektro duom?

Aida: Ne bismo se nas dvije tako okarakterisale. Mi sviramo na TANKA eventima, ali mi nismo tako usko vezane za to.

Okvir: Za kvir scenu?

Aida: Da. Mislim da tu postoji mnogo šira publika. Definitivno je super što imamo podršku, pogotovo FIS-a, odlično je što su nam izašli u susret.

Okvir: Da li vi uopšte mislite da postoji neka kvir muzička scena?

Ehlimana Elma: U Bosni i Hercegovini?

Okvir: Da.

Ehlimana Elma: Čisto sumnjam.

Aida: U svijetu ima kvir izvođača/ca, izvođača koji se bave kvir temama. Ali mislim da ovdje kod nas nema neko ko radi autorsku muziku sa svojim tekstovima. Nadam se da će biti, jer na muzičkoj sceni treba biti svega.

Okvir: Mislite li da vas publika percipira kao kvir izvođačice?

Ehlimana Elma: Pa, obzirom da smo dio Tanke, mislim da da. Međutim, projekt Sestre je projekt dvije dobre prijateljice, nema neko dublje značenje, osim što to također znači solidarnost.

Aida: Ženska solidarnost, da.

Okvir: Šta vama to znači? Mislite da nedostaje solidarnosti?

Aida/Ehlimana Elma: Definitivno!

Aida: U Bosni i Hercegovini se mnogo radi na polju feminizma. Međutim, mislim da solidarnosti u svakodnevnom životu manjka. Mislim da žene često nisu svjesne da treba da budu solidarne jedna sa drugom. A naziv Sestre predstavlja na neki način žensku solidarnost. Nas dvije smo jako dobre drugarice, mi smo se na fakultetu upoznale i shvatile da imamo gotovo identična interesovanja. Što se tiče muzike na primjer, meni se do tada stvarno nije desilo. Muziku koju sam do tada slušala, nije slušao niko u mom okruženju. Onda kada sam Elmu upoznala, pomislila sam “Ima neko još!”

Okvir: Koliko je važno to zajedničko djelovanje, osoba ili grupa čija su interesovanja na margini? Ne samo u umjetnosti, nego i u aktivizmu?

Ehlimana Elma: Ja mislim da je to stvarno krucijalno. Pogotovo za manjine. U sredini u kojoj mi živimo, Aida i ja bismo htjele da svoj aktivizam prikažemo na jedan kreativniji način, a ne birokratski. Baš zbog toga mislim da je jako važno da ljudi stoje zajedno, da se bore zajedno.

Aida: Bez obzira na neke lične stavove, bitno je da osobe koje su dio neke marginalizovane skupine, da postoji neka veza između ljudi. Jer, društvo sve nas gleda na isti način i zato mi treba da se solidarišemo i da se podržavamo međusobno. Meni je to jako bitno – da aktivističke organizacije u BiH rade zajedno.

Ehlimana Elma: TANKA je na primjer jako mlada organizacija i mislim da bi bilo dobro kad bi se sve organizacije nekako podržale međusobno, glede ideja, grantova, projekata itd.

Okvir: Vi ste također dio Tanke. Jako je zanimljivo kako TANKA ideje o rodu, seksualnosti i feminizmu iznosi na inovativan način. Šta je vama najvažnije u radu sa Tankom?

Aida: Što se tiče Tanke, Asja je imala tu ideju, a mi se slažemo sa njom, a to je da se kroz umjetnost djeluje aktivistički. Umjetnost je dio kulture, a mi svi/e živimo u nekoj kulturi, kulturom smo okruženi/e. Mediji definitivno najviše utječu na kulturu, tako da je to nama jako važno. Relativno mali broj ljudi aktivno prati politiku, ali ako vide poster, neku majicu ili umjetnički rad, to će ih zaintrigirati i natjerati na razmišljanje i zato se mi fokusiramo na vizuelni rad.

Okvir: Koliko su na vaš rad utjecale savremeni subkulturni pokreti, koji se mahom razvijaju online ili koriste internet kao svoju osnovnu platformu djelovanja?

Ehlimana Elma: To jeste naša estetika. Želimo na taj način doći do mejnstrim medija kao što je Tumblr ili Instagram. To je, ustvari, ono što ljudi prate ovih godina, taj neki 8 bit, seapunk. Mi smo željele da se vizualno ubacimo na Tumblr i ostale medije. Također, to je nešto što nas lično fascinira.

Aida: Nas tri imamo isti ukus za vizualnu umjetnost i tako smo se i sastale. Iako, ne fokusiramo se samo na to, sve se razvija zajedno sa našim ličnim ukusom.

Okvir: Da se vratimo na Sestre. Kako zvuče Sestre? Neko ko vas nikada nije čuo, šta može da očekuje?

Aida: To je neki mash-up elektronike, rejva, treš popa, popa iz 80ih. Mi znamo da u Sarajevu postoji jako puno ljudi koji žele da čuju takvu muziku, koja se ne pušta ni u kafićima ni u klubovima. Ljudima je malo dosta housea, a mi smo primjetile po reakcijama ljudi, da se mogu dobro zabaviti uz muziku koju vole i koju žele da čuju.

Ehlimana Elma: Baš zbog toga bismo mi željele da izađemo iz tog nekog kvir okvira. Ja vjerujem da ima jako puno ljudi koji ni ne znaju da postoje ti neki kvir partiji i koji stvarno slušaju tu muziku. Mi bismo strašno voljele kada bi naša publika bila šira.

 

Koga preporučuju SESTRE

Perfect Kiss

Margita je mrtva

Inje

Zastranienie

Dobre Kote

Foster care

Health

USKORO...SESTRE

Sestre planiraju da imaju party za prvu noć Merlinke, 29. januara. Nama je još važno da kažemo da se na naše partije naplaćuje ulaz, a mi smo stavile simboličnu cijenu od 3KM. Bitno je i da ljudi znaju da je to jedan od načina na koji se finansira TANKA

Okvir: Opet, vaši kvir-feministički stavovi sigurno utječu na muziku koju birate.

Aida: Mislim da da. Mi nikada ne bismo slušale izvođače koji su problematični. Trudimo se da uvijek puštamo i izvođačice. Definitivno je muzika koju slušamo odraz naših stavova.

Ehlimana Elma: Postoje bendovi koje mi stvarno smatramo utjecajnim. Na Sestre veliki utjecaj ima The Knife. Ja lično ih pratim već dosta godina i The Knife je sigurno najinteligentniji elektronski duo. Oni/e su se bavili/e rodnim i kvir studijama, a nekako su uspjeli da se probiju na mejnstrim scenu. Ja sam jako inspirisana njihovim idejama o razbijanju heteronormativnosti i promoviranju feminizma.

Okvir: Da li je uopšte moguće izaći iz okvira scene ili žanra. Da li je to vaša ambicija?

Aida: To bismo željele, da bi ljudi koji nisu upoznati sa tom muzikom i politikom to mogli da čuju. Sigurna sam da postoje ljudi koji npr. nisu čuli/e za The Knife ali bi im se to jako svidjelo. Bitno je doći do šire publike, zato što bi to pomoglo na neki način kroz muziku da se ljudi edukuju. Sva muzika je na neki nači jako povezana sa politikom.

Ehlimana Elma: To je ono što bismo mi htjele. Da imamo političku pozadinu. Da budemo duo koji će biti utjecajan, mejnstrim, a ne kvir. Opet, The Knife nije kvir duo, ali ima strašan utjecaj.

Okvir: Zašto je u našem društvu tako važno stavljanje u kutije i označavanje svega?

Ehlimana Elma: Mislim da je to starašno lagano. Ljudi idu linijom manjeg otpora, jer je to lagano uraditi.

Aida: Ljudi označavaju druge ljude jer se tako osjećaju sigurno. Kažemo ta osoba je takva, da ga/je nekako označimo i onda odlučujemo da li se sa tom osobom družimo ili ne. Unutar aktivističkih pokreta, ne mislim da je to nužno štetno, ali kada nekoga tako označimo, onda ga/je nekako i ograničavamo. Nije bitno da li će neko tvoju umjetnost označiti kao feminističku ili ne, bitno je ono što ti želiš da kažeš svojom umjetnošću.

Okvir: Koliko ima prostora za muziku kojom se vi bavite. Kako se za taj prostor izboriti?

Aida: Što se tiče muzike, mislim da se definitivno može naći prostor u Sarajevu, da se nešto organizuje.

Ehlimana Elma: Ja nisam pomislila na fizički prostor. Nego više da li bismo mi mogle da nađemo svoje mjesto u moru dub stepa ili kako se već sve to zove. Zašto da ne?! Naravno, mi ne želimo da diskreditujemo nikoga, ali ako na neke evente može da dođe 300 ljudi ne znam zašto bi bili/e ksenofobični pa ne bi htjeli da poslušaju nešto drugo, nešto novo. Kroz cijelo odrastanje u Sarajevu stalno slušamo kako ovdje nema ništa, kako nema para i ništa ne može da se organizuje. A da postoji želja ljudi za nečim novim – postoji. Za neko vrijeme, mi bismo sigurno mogle da nađemo mjesto.

Okvir: A možda i postoji neki stereotip o DJ-u koji je muškarac, koji je strejt?

Ehlimana Elma/Aida: Da!

Okvir: Mislite li da bi takvi stereotipi bili prepreka?

Ehlimana Elma: Baš zbog toga! Ja ne mislim da je to prepreka. Ja bih zbog toga željela da mi dođemo na neku visoku razinu.

Aida: Svi popularni svjetski DJ-evi su sve muškarci. I mi to sve znamo, da je ženama teže uklopiti se u tu scenu, jer postoji nekakva uloga za žene u muzičkoj industriji i definitivno bih baš zbog toga željela da se pojavimo na nekim drugačijim eventima. Samo da ljudima pokažemo da ima nas. Tako je i bilo sa repericama na Balkanu. Prije desetak godina nije ih nikako bilo, a sada ih već ima nekoliko. I to je dobro.To je pokazatelj da se stvari mogu mijenjati. Mora se stalno vršiti pritisak.

Ehlimana Elma: U svijetu postoji jako mogo kompetentnih i utjecajnih ženskih DJ-eva i koje su jako mejnstrim. Tako da je to moguće.

Aida: Tako smo mi svojom pojavom otpor. Jer kad je scena tako muška, kada se pojave žene onda su svojom pojavom otpor i neka vrsta promjene. Tu ne moraš ništa mnogo reći. Ljudi to primijete jer je nešto novo, iako nisu možda ranije o tome razmišljali.

Okvir: Gdje vas uskoro možemo slušati?

Ehlimana Elma: Sestre planiraju da imaju party za prvu noć Merlinke, 29. januara. Nama je još važno da kažemo da se na naše partije naplaćuje ulaz, a mi smo stavile simboličnu cijenu od 3KM. Bitno je i da ljudi znaju da je to jedan od načina na koji se finansira TANKA. Naravno da želimo novac za stvari koje radimo. Postoji negativna konotacija u Bosni i Hercegovini za umjetnike koji žele da naplate svoj rad. Mi da bismo nastavile raditi trebamo novac.

Okvir: Da, otkud ta ideja da umjetnost nije rad?!

Aida: To dolazi iz ove naše kulture “od umjetnosti nema hljeba i neću uopšte da se bavim tim”. Pošto TANKA funkcioniše kao neformalna grupa, naš najveći izazov je finansiranje. Tako da smo razočarane kad ljudi ne žele platiti ulaz na partije i još tako podržati naš rad.

Također, jako mi je drago kada vidim da ljudi dođu na parti i da plešu i skaču, da se ljube i grle i zabavljaju. Tako da nije to samo zbog novca za Tanku, drago mi je da vidim da je ljudima zbog te muzike super.

Ehlimana Elma: Mislim i da dolazi dosta ljudi koji nisu u tom kvir okviru. Inače na partije dolaze uvijek isti ljudi jer je tu siguran prostor. Međutim, ja sam primjetila da na našim partijima dolaze ljudi koji ne bi odabrali LGBT klub kao destinaciju za izlazak u petak navečer. Mislim da smo Aida i ja strašno doprinijele tome.